Natur- og miljøformidling og undervisning

Ud over udstillinger og informationsmateriale tilbyder stort set alle besøgscentre i verdensarvsregionen undervisnings/ formidlingsaktiviteter om Vadehavets natur og kultur. Udvalget, der går fra spændende udflugter og interessante foredrag til lejrskoler og ferielejre, giver turister, grupper og familier mulighed for en bred vifte af aktiviteter.

Centrene tilbyder elever og lærere et bredt udvalg af aktiviteter, der er særligt skræddersyede til skolers behov, fx programmer for udflugter med klassen eller skolen, materiale til skoleprojekter og arbejdsark til undervisningen lokalt.


 

Nationale programmer og projekter

Der er i hver Vadehavsregion nationale og regionale initiativer og projekter som "Waddenzeeschool" i Holland, læringstilbud fra tre tyske nationalparker i Vadehavet, fx "Nationalpark-Schulen" samt "Mit Vadehav" i Danmark.


 

Den Internationale Vadehavsskole

Den Internationale Vadehavsskole (IWSS) blev grundlagt af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde og formidlere i Vadehavet. Netværket sigter mod at styrke bevidstheden om Vadehavet som ET fælles naturområde hos formidlere og brugere af Vadehavets læringstilbud. IWSS samler naturformidlere fra Danmark, Tyskland og Holland ved årlige workshops i hele Vadehavsregionen. De deler deres erfaring og tilgange til Vadehavets læringstilbud – fra besøgscentre og guidede turer til online læringsplatforme og skoleprogrammer – og udvikler i fællesskab ideer til aktiviteter og trilaterale uddannelsesressourcer.

Der er en bredt udbud af flersprogede ressourcer til læring og edutainment til rådighed, fx plakater, opdagelsesfoldere, klistermærkebøger og forskellige spil, der fokuserer på det fælles vadehav. IWSS tilbyder formidlere en chance for at inkludere transnationale perspektiver i deres regionale og lokale læringsaktiviteter.

IWSS, der koordineres af WWF Tyskland og Det Fælles Vadehavssekretariat, danner grundlaget for læring om verdensarven og er ansvarlig for at implementere Vadehavets trilaterale uddannelsesprogram.

Lær mere om IWSS


 

Trilateral strategi for undervisning og formidling

Målet for "Strategien Verdensarv Vadehavet undervisning og formidling" er at tilbyde en transnational en ramme for natur-og miljøformidling og undervisning i hele vadehavsområdet. Strategien står for ET samlet Vadehav, og bygger på lokale, regionale og nationale strategier, koncepter og individuelle aktiviteter, og giver, uden at begrænse det individuelle, en paraply af muligheder for at arbejde for Vadehavets enestående universelle værdi med en international og interdisciplinær tilgang.